Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۵

قطعی سرویس کریو و اوپن وی پی ان

با درورد کاربر گرامی با توجه محدودیت های جدیددر اینترنت کشور درحال حاضر سرویس OPENVPN و Kerio قطع میباشد و این قطعی سراسری میباشد . ممکن است تا چند روز آینده این سرویس… Read more »